Ziek van het werk

Bij bijna een op de vijf ziekmeldingen gaat het om psychische klachten die met het werk te maken hebben. Meestal gaat het dan om overspannenheid of burnout. Dit valt te lezen in het jaarrapport 2011 van het Centrum voor Beroepsziekten.

Eenmaal ‘ziek van het werk’ blijft de helft van de werknemers langer dan 3 maanden weg.

Sectoren waar werknemers eerder overspannen of burnout raken zijn: gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, openbaar bestuur, defensie, de financiële sector en de bouw.

Als oorzaak wordt steeds vaker dreigend baanverlies, of de onzekerheid daarover genoemd.

Het is belangrijk dat de behandelaar van de klachten – bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de bedrijfspsycholoog – ook aandacht heeft voor de re-integratie van de werknemer. Want dat leidt er toe dat werknemers sneller weer aan het werk gaan, aldus het rapport.