In Company workshop Werkstress herkennen en bespreekbaar maken

Werkstress is een belangrijke oorzaak van uitval en ziekteverzuim. Ook kunnen er privéfactoren zijn die de psychische belastbaarheid van medewerkers onder druk zetten. Als leidinggevende is het vaak lastig signalen van werkstress te herkennen bij de medewerkers. En als dat wél lukt, kan het moeilijk zijn om de signalen samen met de medewerker  bespreekbaar te maken.  En dan klinkt de verzuchting … ik zag het wel aankomen maar nu is het te laat. De medewerker valt uit. Jammer, want hoe eerder iets gedaan kan worden, hoe korter het verzuim doorgaans is.

Kringpsychologen biedt een workshop over dit thema aan voor de leidinggevenden en personeelsfunctionarissen uit een organisatie. Het heeft meerwaarde om de workshop samen met bijvoorbeeld de eigen bedrijfsarts te verzorgen. Een recente uitvoering van deze workshop is als zeer nuttig en verhelderend geëvalueerd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een dergelijke workshop, eventueel in samenwerking met andere betrokkenen uit uw organisatie bij (het voorkomen van) ziekteverzuim, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Niessen. Kringpsychologen kan zorgen voor afstemming op de vragen vanuit uw organisatie.

 

 

EMDR door Kringpsychologen

Alle Kringpsychologen hebben zich bekwaamd in EMDR en gebruiken deze methode zo nodig als onderdeel van een individueel traject. Wat is EMDR en wanneer kan het ingezet worden?

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – is oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast in de behandeling van mensen die last bleven houden van schokkende, zeer diepingrijpende ervaringen, zoals geweld of het meemaken van een ernstig ongeval. Meestal kunnen deze gebeurtenissen in de loop van de tijd verwerkt worden maar soms blijven deze herinneringen opspelen en kunnen mensen psychische klachten ontwikkelen. Je kunt dan denken aan terugkerende beelden, overmatige schrikreacties, nachtmerries, en het vermijden van bepaalde situaties.

Bij EMDR komt het er in het kort op neer dat eerst informatie wordt verzameld over situatie en doel.  Vervolgens zal de cliënt gevraagd worden aan de betreffende gebeurtenis te denken, gecombineerd met een andere stimulus (meestal een handbeweging). Daarna vraagt de psycholoog wat er zoal in de cliënt opkomt. Deze stappen worden herhaald. Doorgaans is het effect dat de lading van de herinnering afneemt.

De afgelopen jaren is gebleken dat EMDR ook gebruikt kan worden bij andere beschadigende ervaringen die hun sporen hebben nagelaten, en terugkerend invloed hebben. Zoals eenmalige akelige gebeurtenissen, gepest worden op het werk of ervaringen die veel schaamte oproepen. In werksituaties kan het voorkomen dat werknemers schokkende gebeurtenissen meemaken, denk aan agressie-incidenten in de zorg.

Doel van EMDR is  de kracht van deze herinneringen te verminderen waardoor de klachten afnemen en negatieve overtuigingen een minder grote rol spelen. Vervolgens kan ook eventueel vermijdingsgedrag worden bijgesteld.

Kringpsychologen zet EMDR alleen in als onderdeel van een breder traject, als blijkt dat daar aanleiding voor is. Voorafgaand maken wij een inschatting of EMDR een passende interventie kan zijn.

Wilt u meer weten over hoe Kringpsychologen EMDR toepassen, neem dan contact op met een van ons.

 

Beroepsrisico nummer 1: werkstress

Banner_Check_je_WerkstressEen derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land.

Uit onderzoek blijkt dat 12 procent van de werknemers burn-out klachten heeft. Ruim 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ook heeft 40 procent van de werknemers in ons land behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.

Werkdruk, agressie, geweld en intimidatie zijn de grootste risico’s op de werkvloer. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk.