In Company workshop Werkstress herkennen en bespreekbaar maken

Werkstress is een belangrijke oorzaak van uitval en ziekteverzuim. Ook kunnen er privéfactoren zijn die de psychische belastbaarheid van medewerkers onder druk zetten. Als leidinggevende is het vaak lastig signalen van werkstress te herkennen bij de medewerkers. En als dat wél lukt, kan het moeilijk zijn om de signalen samen met de medewerker  bespreekbaar te maken.  En dan klinkt de verzuchting … ik zag het wel aankomen maar nu is het te laat. De medewerker valt uit. Jammer, want hoe eerder iets gedaan kan worden, hoe korter het verzuim doorgaans is.

Kringpsychologen biedt een workshop over dit thema aan voor de leidinggevenden en personeelsfunctionarissen uit een organisatie. Het heeft meerwaarde om de workshop samen met bijvoorbeeld de eigen bedrijfsarts te verzorgen. Een recente uitvoering van deze workshop is als zeer nuttig en verhelderend geëvalueerd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een dergelijke workshop, eventueel in samenwerking met andere betrokkenen uit uw organisatie bij (het voorkomen van) ziekteverzuim, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Niessen. Kringpsychologen kan zorgen voor afstemming op de vragen vanuit uw organisatie.