Paul Stal

Sinds 2000 begeleid ik als zelfstandig psycholoog werknemers die om mentale redenen uitvallen op het werk of dat dreigen te gaan doen. Dit doe ik meestal in opdracht van werkgevers. Doelen: re-integratie, met meer plezier naar het
werk, meer genieten van het leven, duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en daar ingeschreven als ‘Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie’ en ‘Psycholoog NIP Arbeid & Gezondheid’.

Na mijn psychologiestudie (1981) heb ik gewerkt als wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voornaamste aandachtsgebied: wijzen waarop mensen omgaan met stress (‘coping’), hanteren van ‘psychosociale problemen’. Meerdere publicaties op de terreinen welzijn en gezondheid, jeugdzorg, sociale zekerheid.

Daarna (1999-2005) werkte ik als psycholoog bij het IBO, een MBA-managementopleiding (onder meer: coachen van managers bij uiteenlopende vraagstukken), ben ik in 2000 mijn eigen praktijk begonnen en was ik van 2006 tot 2012 senior consultant bij Shared Ambition, een landelijke organisatie op het gebied van verzuimbegeleiding (interventies bij uitval op het werk om psychische redenen: burnout, overspannenheid, depressie et cetera).

In het oog springende kenmerken van mijn werkwijze zijn: aandacht en rust – helder en transparant – analytisch – humor – oplossingsgericht en praktisch – no nonsense –  toekomstgericht.

Voor meer informatie zie http://www.psicoaching.nl