Rolanda Bonte

Sinds 2012 begeleid ik als zelfstandig psycholoog werknemers die met werkgerelateerde psychische klachten uitvallen op het werk of dat dreigen te gaan doen. Dit doe ik meestal in opdracht van werkgevers. Hiervoor heb ik ruim 10 jaar werkervaring opgedaan in de arbodienstverlening. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en sta daar ingeschreven als ‘Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie’.

Naast individuele trajecten op het gebied van psychische klachten op of vanwege het werk (hoe meer draagkracht en plezier op het werk), loopbaan (hoe verder), verdere ontwikkeling van competenties (hoe beter) verzorg ik ook in-company trainingen.

Tevens begeleid en coach ik leidinggevenden bij het onderwerp (duurzame) inzetbaarheid en verzuim. Veel organisaties zijn bezig met hun toekomst en denken daarbij na over welke inzet ze van hun medewerkers nodig hebben. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers eigenaar worden van hun eigen inzetbaarheid? Want dat zorgt ervoor dat (duurzame) inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Vanuit mijn eigen bedrijf werk ik als docent, trainer en coach bij de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van loopbaanvraagstukken en het ontwikkelen van professionele vaardigheden.
Kenmerkend voor mij: betrokken, enthousiast, humor, resultaatgericht.

Voor meer informatie zie http://www.rolandabonte.nl