Preventie is pure winst

Uit een onderzoek naar de effectiviteit van een interventie naar de preventie van depressie en ziekteverzuim blijkt dat  mensen met zgn. milde depressieve klachten die enkele sessies adequate begeleiding krijgen, beduidend minder gaan verzuimen.

Het onderzoek legde de focus bij werkgerelateerde problemen. Na afname van een screening in de vorm van een vragenlijst werden de mensen  met een hoog-risico score benaderd. Dit waren de medewerkers met milde klachten die nog wel aan het werk waren. Ze kregen een aantal sessies  aangeboden die gericht waren op het vergroten van probleemoplossende vaardigheden. Denk hierbij aan het omgaan met gedachten en emoties, het identificeren van problemen en het formuleren van doelen, het bedenken en uitvoeren van oplossingen. Sommigen kregen na de evaluatie nog verdere training, onder meer op het gebied van assertiviteit en communicatie.

Het onderzoek wordt nog verder voortgezet. Ook is het een kwestie van ethiek.  Mag je mensen die relatief milde klachten hebben lastig vallen met een vragenlijst –  ook al is die anoniem? Wel kan al vastgesteld worden dat een klein aantal sessies al voldoende is om een vergroting van de klachten en ziekteverzuim te voorkomen bij een belangrijk gedeelte van de groep met klachten.  Als je bedenkt dat een dag ziekteverzuim gemiddeld € 200,- kost, is een traject van 6-9 uur al duidelijk  besparend, afgezet tegen 2 weken ziek zijn. En dat nog afgezien van de ervaren narigheid.

Eén conclusie lijkt alvast op zijn plaats: geef voorlichting; biedt medewerkers de gelegenheid om zelf met klachten naar een gekwalificeerde arbeidspsycholoog te gaan; zorg dat er een lage drempel is.

Bron: De Psycholoog, juli/aug. 2012 p. 48-59