Competentie ontwikkeling

Kringpsychologen bieden elk meer mogelijkheden voor werkgevers en werknemers.

We noemen hier:

Individuele coaching op het gebied van
• stijl van leidinggeven,
• assertiviteit en mondelinge communicatie,
• persoonlijke effectiviteit en profilering,
• loopbaanheroriëntatie.

Voor ieder traject wordt een offerte met doelen en aanpak opgesteld. Een coachingstraject bestaat uit een intakegesprek, afstemming met de organisatie, -­‐ meestal-­‐ zes gesprekssessies met huiswerk en mondt uit in een plan van aanpak, dat met de leidinggevende of P&O-­‐er kan worden besproken in een driegesprek.

Training op het gebied van
• oplossingsgericht werken,
• professionele gespreksvaardigheden,
• intervisie, waarbij collega’s kennis en ervaring methodisch leren bespreken.

Na een gesprek over uw wensen of knelpunten maken wij voor uw organisatie een training op maat, waarbij we na afloop het resultaat met u bespreken en zo nodig voorzien van verdere adviezen voor duurzame inbedding.