Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid bouwt voort op goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De werkgever is verantwoordelijk voor gezond en plezierig werk, met kansen voor ontwikkeling en zingeving. Hij zal moeten bijdragen aan vitaliteit, kwalificatieverbetering en betrokkenheid. De werknemer is verantwoordelijk om bij te dragen aan de cultuur en duurzaamheid van het bedrijf, en moet zoeken naar een evenwicht tussen halen en brengen. De werknemer doet dat ook door te werken aan de eigen gezondheid, kennis en vaardigheden.

Kringpsychologen hebben expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We noemen enkele mogelijkheden:

Zelfsturing voor een duurzame loopbaan
Voor 45 plus medewerkers is er een vragenlijst ontwikkeld die hen kan helpen zelf te reflecteren over hun loopbaan. Na het invullen vindt er een gesprek met een Kringpsycholoog plaats om te komen tot een duidelijk plan.

Leidinggeven en duurzame inzetbaarheid
Met behulp van enkele workshops kunnen we bijdragen aan het versterken van kennis en vaardigheden van leidinggevenden bij dit thema. U kunt denken aan een workshop over leeftijd en motivatie, en een workshop gesprekken voeren met medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid, nu en in de toekomst.